Akcesoria

Solar Log

Instalacja solarna uzyskuje energię z maksymalną wydajnością tylko wtedy, jeśli proces wytwarzania energii elektrycznej trwa w sposób ciągły i bez przestojów. Ponieważ instalacje te zawierają dużą ilość elementów składowych, wady techniczne, powodujące czasowe przestoje są niemal nieuniknione. Solar-Log monitoruje pracę systemu w sposób ciągły, na skutek czego awarie są wykrywane i zgłaszane natychmiast, zanim będą mogły powodować duże straty finansowe.

solarlog1

Zalety Solar-Log™

  • Stabilność wydajności – maksymalny możliwy uzysk energii, dzięki kompleksowej kontroli systemu i wielu opcjom alarmującym w przypadku problemów.
  • Oprogramowanie internetowe – bez instalacji programu.
  • Przejrzyjste oprogramowanie graficzne i tabelaryczne – przyjazne raportowanie istotnych parametrów pracy systemu.
  • Możliwi dostęp do wymaganych informacji poprzez łącze internetowe – z każdego miejsca z dostępem do internetu.
  • Kompatybilny z falownikami produkowanymi przez większość producentów.
  • Opcja zapisu, obliczeń i optymalizacji zużycia energii dostosowana do indywidualnego użytkownika.
  • Bezprzewodowe połączenie z falownikiem poprzez łącze Bluetooth lub połączenie radiowe dostępne dla wszystkich produktów Solar-Log ™.
  • Wiele dodatkowych funkcji dzięki szerokiej gamie akcesoriów.
Złącza

Odpowiednio dobrane złącza – dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii projektowych i materiałowych zapewniają stabilne i niezawodne połączenie pomiędzy elementami sytemu.

Przewody solarne

Pzewody stanowią istotną część instalacji fotowoltaicznej. Przewody zapewniają pewne, niezawodne i stabilne połączenie modułów i innych elementów systemu.